سه شنبه 6 مرداد 1394
تدوین تعرفه‌های خدمات شبکه در سال 93
تدوین تعرفه‌های خدمات شبکه در سال 93
کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، از تمامی فعالان حوزه شبکه‌های رایانه‌ای برای مشارکت در تدوین تعرفه‌های خدمات مهندسی شبکه دعوت کرد.
کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، از تمامی کارشناسان و فعالان حوزه شبکه دعوت کرده است تا نظرها و پیشنهادهاي خود را برای تعیین این تعرفه‌ها در سال 93 ارايه کنند. موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات مهندسی شبکه، چند سال است که به‌طور مستمر از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و در دو سال اخیر به‌طور سراسری و از طریق سازمان نصر کشور تدوین و منتشر می‌شود. این تعرفه‌ها که در‌برگیرنده تمامی خدمات و سرویس‌هایی است که در حوزه شبکه‌های رایانه‌ای ارايه می‌شود، به‌طور سالانه مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته و پس از تصویب، در اختیار همه فعالان بخش خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد. دیدگاه‌ها و نظرات در این‌باره تا 20 آذرماه از طریق سایت نصر تهران به نشانیtehran.irannsr.org قابل ارایه است. همچنین امکان پیگیری روند مراحل در دست اجرا و دسترسی به سوابق کارهای انجام‌شده در تالار گفت‌وگو و انجمن کارگروه تعرفه خدمات مهندسی شبکه، در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران مهیا شده است.